Kính gửi Quý khách hàng!

  • Để thuận tiện hơn cho cho công tác Bảo hành thiết bị, quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới. Hệ thống phản hồi tự động của VNC Automation, sẽ chuyển gửi đầy đủ thông tin Bảo hành sản phẩm thiết bị của quý khách.
  • Lưu ý: Quý khách vui lòng nhập đúng định dạng id Bảo hành, id có trên tem Bảo hành đã dán vào thiết bị của quý khách có mẫu như dưới hình:
logo chính thức của công ty vnc automation